Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Mieszkania4u.pl.

Ogólne zasady korzystania z portalu Mieszkania4u.pl

Korzystanie z treści, oferowanych przez portal, jest bezpłatne. Portal zawiera wyszukiwarki kredytów hipotecznych, służące do wyszukiwania i porównywania poszczególnych elementów (głównie finansowych) oferty kredytowej wybranych banków. W przypadku, gdy w regulaminie mowa jest o kredycie hipotecznym rozumie się przez to także pożyczkę hipoteczną.

Korzystanie z wyszukiwarek kredytów hipotecznych jest bezpłatne.

Źródłem zasilania wyszukiwarek kredytów hipotecznych są informacje i materiały o ofertach kredytowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem. Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Informacje dotyczące ofert banków prezentowane w portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym regulaminem - za pomocą wyszukiwarek kredytów hipotecznych, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez użytkownika.

Ochrona danych

Podczas zbierania danych osobowych wykorzystywany jest protokół SSL, który szyfruje komunikację pomiędzy komputerem użytkownika a naszym serwerem. Jego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.

Dane użytkownika przekazywane za pomocą portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza kontaktu z doradcą Comperia oraz formularza kontaktu z redakcją pozostają własnością użytkownika.

Prawa autorskie

Wszystkie elementy portalu Mieszkania4u.pl (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu.

Porównywarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego.

Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez wyszukiwarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie http://www.mieszkania4u.pl/regulamin.html. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu regulaminu na wyżej wspomnianej stronie.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza również, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w regulaminie portalu.

Korzystanie przez użytkownika z portalu Mieszkania4u.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Serwis korzysta z plików cookie w celu poprawienia obługi serwisu. Więcej informacji w Polityce prywatności

x